Centrum pojištění

Společnost KRAL&PARTNER poskytuje firmám, podnikatelům a fyzickým osobám komplexní služby ve všech oblastech pojištění. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a pro klienty zajistíme vždy to nejvhodnější řešení.

Pojištění majetku

 • živelní pojištění – „All risk“, „vyjmenovaná rizika“
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění skla
 • pojištění lodí
 • pojištění veletrhů a výstav

Pojištění přerušení provozu

 • pojištění požárního přerušení provozu
 • pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku
 • veřejných služeb
 • pojištění přerušení provozu v případě škody
 • u dodavatelů nebo odběratelů

Pojištění odpovědnosti

 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

 • pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění technických rizik

 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • strojní a elektronické přerušení provozu

Stavebně-montážní pojištění

 • stavebně-montážní pojištění

Pojištění přepravy

 • pojištění přepravy zásilek
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění vozidel

 • havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
 • povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • pojištění čelního skla / skel vozidla
 • pojištění přepravovaných zavazadel
 • úrazové pojištění přepravovaných osob
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění ztráty hodnoty vozidla

Pojištění zaměstnanců a soukromých osob

 • životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
 • způsobenou zaměstnavateli
 • penzijní připojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění pohledávek

 • pojištění pohledávek

Pojištění software a e-business

 • pojištění software a e-business

Pojištění životního prostředí

 • pojištění životního prostředí

Pojištění zpronevěry

 • pojištění zpronevěry

Pojištění únosu

 • pojištění únosu

Pojištění terorismu

 • pojištění terorismu

Pojištění kontaminace

 • pojištění kontaminace
 • pojištění stažení výrobku

Pojištění letadel

 • pojištění letadel

Pojištění záruk za spotřební daň

 • pojištění záruky (kauce)

Pojištění celního dluhu

 • pojištění ručitele celních dluhů

Pojištění vlastnického práva k nemovitosti

 • pojištění vlastnického práva k nemovitosti

Pojištění GDPR

 • pojištění rizik GDPR
Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy a požadavky ~ telefon 602 564 111 | e-mail info@kralpartner.cz