GDPR pojištění

Nová legislativa související s GDPR přináší velkým i malým společnostem nemalé náklady na zabezpečení dat klientů a obchodních partnerů. I přes veškerá opatření může dojít chybou systému či jednotlivce k úniku nebo poškození spravovaných dat. Na společnost se tak mohou obrátit nejen klienti či obchodní partneři, kteří se cítí být poškozeni, ale hrozí i vysoké sankce od dozorových orgánů. Všechny výše jmenované potencionální náklady související s únikem nebo poškozením dat lze pokrýt novým pojištěním GDPR.

Ve spolupráci s pojišťovnou Collonade máme pro vás připraveno Pojištění GDPR, které reaguje na květnovou implementaci příslušné evropské směrnice do české legislativy.

Pojištění nabízí ochranu ve třech základních oblastech:

 • Správní řízení a sankce od dozorových orgánů
 • Pochybení zaměstnanců a subdodavatelů
 • Selhání IT zabezpečení / techniky

Pro koho je pojištění určeno

Pro firmy pracující s osobními / důvěrnými informacemi klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců.

 • Velké společnosti, včetně vybraných sektorů působnosti – zdravotní služby; telekomunikace (vč. internetu, webhostingu, cloudových služeb atd.), call centra, telemarketingové služby; služby zpracovávání údajů (outsourcing); dodávky a distribuce elektřiny, plynu, vody atd.; poskytování finančních/bankovních a platebních služeb; pojišťovací služby a zprostředkování pojištění; veřejná správa (státní a místní úřady a jejich kanceláře, nikoli společnosti, které jsou jimi vlastněny); letecké společnosti; hazardní hry – dotazník GDPR/Cyber Plus
 • Malé a střední společnosti – dotazník GDPR pro SME

Krytá rizika

 • Sankce uložené dozorovým orgánem, např. Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Skutečné / údajné neoprávněné nakládání s osobními / důvěrnými informacemi
 • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti
 • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi
 • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému
 • Fyzické odcizení IT vybavení

Úhrada nákladů

 • Na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení
 • Na sankce uložené dozorovým orgánem např. za neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění důvěrných informací
 • Na přípravu oznámení o skutečném či údajném neoprávněném přístupu do systému nebo porušení předpisu o ochraně osobních údajů dozorovému orgánu nebo poškozené osobě

Pojištění kybernetických rizik CYBERPLUS

Pro společnosti, které požadují širší krytí rizik než vyžaduje legislativa GDPR je k dispozici produkt CYBERPLUS, který kryje i další rizika související digitalizací.

 • Náklady na znalce v oblasti kyberntetika při podezření na neoprávněné vniknutí do systémů společnosti
 • Náklady na nápravu pověsti společnosti i dobrého jména jednotlivce v případě, že dojde k porušení předpisů o ochraně osobních údajů
 • Náklady na obnovu elektronických dat

Dokumenty ke stažení


Kontaktujte nás pro vypracování nabídky pojištění GDRP nebo pojištění kybernetických rizik!

telefon: 602 564 111 | info@kralpartner.cz