Zákonné informace

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb.

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a):

1.1. Jméno: KRAL&PARTNER s.r.o., IČO: 26798042

1.2. Sídlo: V Troskách 1238/29, 700 30 Ostrava – Zábřeh

1.3. KRAL&PARTNER s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je Ing. Michal Král, jednatel (ve všech věcech), telefon 602 564 111, info@kralpartner.cz, odpovědný zástupce: Ing. Michal Král, telefon 602 564 111, info@kralpartner.cz

1.4. KRAL&PARTNER s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

 • Tereza Králová, IČO: 21074097
 • Kateřina Miklová, IČO: 05031559
 • Gabriela Daniszová, IČO: 69214263
 • Monika Šušková, IČO: 14125285

K § 88, bodu 1), písm. b):

Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

K § 88, bodu 1), písm. c):

Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 602 564 111, e-mail: info@kralpartner.cz Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

K § 88, bodu 1), písm. d):

Jméno zastoupeného:

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. KRAL&PARTNER s.r.o.

K § 88, bodu 1), písm. e):

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s.
 • Europ Assistance – prostřednictvím pobočky v Irsku
 • EULER HERMES SA, organizační složka
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Komerční pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Maxima pojišťovna a.s.
 • Pillow pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.

K § 88, bodu 1), písm. f):

KRAL&PARTNER s.r.o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1), písm. g):

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu KRAL&PARTNER s.r.o. nebo jeho vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1), písm. h):

KRAL&PARTNER s.r.o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

K § 88, bodu 1), písm. i):

KRAL&PARTNER s.r.o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy KRAL&PARTNER s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1), písm. j):

V případě, že by měl být KRAL&PARTNER s.r.o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy KRAL&PARTNER s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:

 • Pevnou částkou nebo
 • Hodinovou sazbou
 • Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

Další zákonné informace

Certifikace

 • Ing. Michal Král – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornosti distribuce životního pojištění a distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 • Bc. Tereza Králová – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornostidistribuce životního pojištění a distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 • Kateřina Miklová – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornosti distribuce životního pojištění a distribuce pojištění velkých pojistných rizik.
 • Gabriela Daniszová – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornosti distribuce životního pojištění a neživotní občanské pojištění.
 • Monika Šušková – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornosti distribuce životního pojištění.
 • Monika Šušková – Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, skupina odbornosti distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Spolupráce s Broker Trust, a.s. v rámci pojistných produktů byla ukončena k 31. 3. 2019, spolupráce v rámci ostatních produktů zůstává v platnosti.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26798042 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. 035669PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 26798042 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Další informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty